KORONAWIRUS

PRACA W TRAKCIE STANU EPIDEMICZNEGO

Do odwołania w naszym zakładzie zobowiązani jesteśmy przestrzegać kilku zasad związanych z obsługą oraz badaniami optometrycznymi:

1) Każdy klient musi zdezyfekować ręce za pomocą udostępnionego żelu
2) Wszyscy zobowiązani są do używania maseczek zasłaniających nos oraz usta
3) Wewnątrz może przebywac tylko osoba obsługiwana (lub osoby z jednego gospodarstwa)
4) Na czas badań optometrycznych zakład jest zamknięty. Badania muszą być wcześniej umówione.
5) Po każdym badaniu gabinet jest dezynfekowany
6) Używane narzędzia oraz przymierzane oprawy są dodatkowo czyszczone i dezynfekowane.